Implementación de un sistema de monitoreo de área amplia a escala de laboratorio para sistemas eléctricos de potencia
Implementation of a Wide Area Monitoring System on a laboratory scale for Power Systems

Carlos Alberto López De Alba
Federico Apodaca Zamora
Victor Hugo Ortiz Muro

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fi.25940732e.2018.19n2.017