Sistema de sincronización óptica espacial para comunicaciones ópticas en satélites pequeños operando en órbita baja
Optical Spatial synchronization system for optical communications on small satellites operating in low-earth orbit

Arturo Arvizu Mondragón
Joel Santos Aguilar
Efrén Antonio Domínguez Retamoza
Ramón Muraoka Espirítu
Juan Manuel Núñez Alfonso
Jacobo Meza Pérez
Celso Gutiérrez Martínez
Josué Aarón López Leyva

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/fi.25940732e.2020.21n1.009