Influencia del medio de reacción en la estabilización de nanoestructuras de Rodio
Influence of the Reaction Media on the Stabilization of Rhodium Nanostructures

Esther Ramirez Meneses
Karine Philippot
Bruno Chaudret

DOI: https://doi.org/10.1016/j.riit.2015.03.007